Metadata 251

Vrstva obsahuje informace o zrnitosti půdy pro orniční vrstvu a podorničí. Rozsah odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd (KPP). Zrnitostní třídy jsou vymezeny na základě obsahu zrnitostní frakce <0,01 dle klasifikace Nováka (P – písčitá, HP – hlinitopísčitá, PH – písčitohlinitá, H – hlinitá, JH – jílovitohlinitá, JV – jílovitá, J – jíl). Polygony obsahují informace o zrnitostních třídách.
Aktualizace metadat: 11.01.2021
 26 / 26