Zranitelnost horninového prostředí

Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
datová sada
VUMOP:CZ-VUMOP-Zranitelnost_horninoveho_prostredi
čeština
Geologicko-vědecké informace
Zemědělství
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie:
hydrogeologie
zranitelnost podzemních vod
Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.):
podzemní voda
zranitelnost půdy
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 12/31/2012
Od 12/31/2012
vektor
Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096, Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno, 627 00, cze
tel: 548 125 111
tel: 548 125 308
email: info@geotest.cz
Role: správce
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno, 627 00, cze
email: info@geotest.cz
Role: autor

Kvalita

Použitá data: Hydrogeologická rajonizace 2005 a GEOČR 50, ZABAGED.
Odpovídající měřítko: 1:50000

Omezení

použití ostrých dat na základě licenční smlouvy
použití ostrých dat na základě licenční smlouvy

Informace o metadatovém záznamu

542299f2-9968-4c46-bbf5-1de87f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
20.10.2014
čeština

Příbuzné zdroje