Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Zranitelnost horninového prostředí
kalendářní datum:
Datum:
datum: 12/31/2012
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-Zranitelnost_horninoveho_prostredi
jmenný prostor: VUMOP
Abstrakt: Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
účel vytvoření: Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096, Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Půda
klíčové slovo: https://inspire.ec.europa.eu/theme/so
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 06/01/2008
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: podzemní voda
klíčové slovo: zranitelnost půdy
jméno thesauru:
Citace:
název: Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.)
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2012
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: hydrogeologie
klíčové slovo: zranitelnost podzemních vod
jméno thesauru:
Citace:
název: ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
kalendářní datum:
Datum:
datum: 04/01/2010
událost: publication
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: GEOtest, a.s.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: 548 125 111
telefonní číslo: 548 125 308
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Šmahova 1244/112
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 627 00
země: cze
e-mail: info@geotest.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geotest.cz/
role: custodian
zodpovědná strana:
název organizace: GEOtest, a.s.
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Šmahova 1244/112
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 627 00
země: cze
e-mail: info@geotest.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geotest.cz/
role: author
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: asNeeded
omezení:
právní omezení:
omezení užití: https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
omezení užití: nahlížení bez omezení
omezení užití: tisk do formátu A4
omezení přístupu: otherRestrictions
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: použití ostrých dat na základě licenční smlouvy
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: geoscientificInformation
tématická kategorie: inlandWaters
tématická kategorie: farming
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 12/31/2012
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 1.0
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Použitá data: Hydrogeologická rajonizace 2005 a GEOČR 50, ZABAGED.
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 12/10/2013
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci.
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: S-JTSK 3. kvadrant (5514)
Metadata
identifikátor záznamu: 542299f2-9968-4c46-bbf5-1de87f000001
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 20.10.2014
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006