Znečištění ovzduší

Mapa znečištění ovzduší vztažená na základní územní jednotky (ZÚJ).
datová sada
:CZ-VUMOP-Ovzdusi
čeština
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2014
2014 -
vektor
Vytvořeno pro projekt IS Restep, který analyzuje obnovitelné zdroje v regionálním měřítku.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Kartogram znečišťujících látek − oxidu siřičitého, tuhých látek, oxidu uhličitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek na ZÚJ v t/rok. Zdrojem údajů o množství znečišťujících látek je ČHMÚ. Data správních hranic poskytl ČÚZK.
Odpovídající měřítko: 1:500
INSPIRE Data Specification on – Guidelines

Omezení

licence

Informace o metadatovém záznamu

53fd89a7-337c-4312-bfa3-228c7f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
23.09.2014
čeština

Příbuzné zdroje