Zranitelnost půdy

Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
datová sada
:CZ-VUMOP-Zranitelnost pudy
čeština
Zemědělství
Životní prostředí
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - Themes, version 2.4:
půda
Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.):
lesní půda, půda zemědělská, hydropedologie, infiltrace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2012
Od 31.12.2012
vektor
Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096. Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: info@vumop.cz
Role: správce
VÚMOP, v.v.i. – odd. Hydrologie a ochrana vod
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 210
Role: autor

Kvalita

Zranitelnost půdy vychází z analýzy BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). Pro hodnocení hydropedologických vlastností byl vybrán soubor kritérií z kódu BPEJ, a to – hlavní půdní jednotka, sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka půdy (Mašát et al., 2002). Jednotlivá kritéria byla rozčleněna na kategorie 1–5 (kategorie 1 – nejvyšší infiltrační schopnost, 5 – nejnižší infiltrační schopnost). Vrstva byla vytvořena na základě aktuální verze BPEJ k 31.12. 2012 a grafické databáze ÚHÚL – Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL 1999 – 2003, ÚHÚL Brandýs nad Labem).
Odpovídající měřítko: 1:5000

Omezení

použití ostrých dat na základě licenční smlouvy, nahlížení bez omezení, tisk do formátu A4

Informace o metadatovém záznamu

54228ef3-c334-436d-b4f6-0ed47f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
03.02.2015
čeština

Příbuzné zdroje