Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Zranitelnost půdy
kalendářní datum:
Datum:
datum: 31.12.2012
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-Zranitelnost pudy
Abstrakt: Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
účel vytvoření: Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096. Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 5000
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Půda
klíčové slovo: https://inspire.ec.europa.eu/theme/so
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: půda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Themes, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: revision
klíčová slova:
klíčové slovo: lesní půda, půda zemědělská, hydropedologie, infiltrace
jméno thesauru:
Citace:
název: Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.)
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2012
událost: publication
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: VÚMOP, v.v.i. – odd. Hydrologie a ochrana vod
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 210
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
role: author
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: info@vumop.cz
role: custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: asNeeded
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: použití ostrých dat na základě licenční smlouvy, nahlížení bez omezení, tisk do formátu A4
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: podmínky nejsou známy
další omezení: https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: inlandWaters
tématická kategorie: farming
tématická kategorie: environment
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 31.12.2012
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Zranitelnost půdy vychází z analýzy BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). Pro hodnocení hydropedologických vlastností byl vybrán soubor kritérií z kódu BPEJ, a to – hlavní půdní jednotka, sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka půdy (Mašát et al., 2002). Jednotlivá kritéria byla rozčleněna na kategorie 1–5 (kategorie 1 – nejvyšší infiltrační schopnost, 5 – nejnižší infiltrační schopnost). Vrstva byla vytvořena na základě aktuální verze BPEJ k 31.12. 2012 a grafické databáze ÚHÚL – Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL 1999 – 2003, ÚHÚL Brandýs nad Labem).
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 10.12.2013
vysvětlení: See the referenced specification
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 5514
Metadata
identifikátor záznamu: 54228ef3-c334-436d-b4f6-0ed47f000001
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 3.2.2015
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006