Metadata 256

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar – odpovídají uzávěrovým profilům dílčích povodí (kategorie řeka i jezero).
Aktualizace metadat: 11.07.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 22.08.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
Aktualizace metadat: 23.08.2019
Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizace metadat: 11.03.2014
Mapa zobrazuje hranice povodí IV. řádu a jejich klasifikaci podle rizika znečištění povrchovými zdroji v zájmovém území.
Aktualizace metadat: 23.08.2019
Mapa zobrazuje rozvodnice vodních útvarů na vybraných podkladech.
Aktualizace metadat: 23.08.2019
Mapa zobrazuje průměrnou roční hodnotu smyvu půdy z pozemků v t/ha/rok.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje transport erozního sedimentu daným kritickým bodem na základě šířky vodního toku.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Map of Average Annual Soil Loss
Aktualizace metadat: 14.11.2016
 1 / 26