A – Transport fosforu

Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem.
datová sada
VUMOP : CZ-VUMOP-A_Transport_fosforu
čeština
Zemědělství
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.2:
GEMET - Themes, version 4.1.2:
Volná:
erozní fosfor
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 05/31/2018
vektor
Veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem je znázorněn kumulativní hodnotou, která v sobě zahrnuje příspěvky všech výše ležících dílčích povodí. Kumulovaný transport erozního fosforu kategorizovaný do 5 tříd dle významnosti je na mapě znázorněn rostoucí tloušťkou linie, reprezentující vodní tok.
Odpovídající měřítko: 1: 500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5c813c62-3810-4813-b79a-58270a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
05.06.2019

Příbuzné zdroje