A – Kritické body A2

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
datová sada
https://atlaspvl.vumop.cz/popis/popis_atlaspvl.php
čeština
Zemědělství
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
kritický bod
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 31.05.2018
vektor
Vytvořeno v rámci řešení projektu „Listy opatření typu A“ jako veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Pro účely řešení projektu přestavují kritické body (KB) místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body této úrovně - povodí IV. řádu – odpovídají závěrovým profilům povodí IV. řádu tak, jak jsou evidována v databázi DIBAVOD/ZABAGED/ČHMÚ. V zájmovém území bylo definováno celkem 2 941 kritických bodů KB A2 a k nim příslušných povodí v kategorii povodí IV. řádu.
Odpovídající měřítko: 1: 500

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5c375795-c050-49a0-9137-3e830a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
22.08.2019

Příbuzné zdroje