Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
A – Kritické body A2
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
31.5.2018
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-VUMOP-A_Kriticke_body_A2
kód:
https://atlaspvl.vumop.cz/popis/popis_atlaspvl.php
jmenný prostor:
VUMOP
abstrakt:
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
účel vytvoření:
Vytvořeno v rámci řešení projektu „Listy opatření typu A“ jako veřejný výstup zakázky.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Žabovřeská 250
město:
Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ):
156 27
země:
cze
e-mail:
data@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.vumop.cz
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
obor aktualizace:
fieldSession
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Vodopis
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
kritický bod
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
žádné omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky pro přístup a užití nejsou známy
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
500
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
farming
tematická kategorie:
inlandWaters
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.25
zem. šířka - sever:
51.25
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
https://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-ascii-grid
formát:
ASCII GRID
verze formátu:
1.0
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.vumop.cz
protokol:
http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Geoportál SOWAC-GIS
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://atlaspvl.vumop.cz/
protokol:
http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Atlas povodí Vltavy
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód:
Conformity_001
jmenný prostor:
INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
název:
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
14.3.2007
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Pro účely řešení projektu přestavují kritické body (KB) místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body této úrovně - povodí IV. řádu – odpovídají závěrovým profilům povodí IV. řádu tak, jak jsou evidována v databázi DIBAVOD/ZABAGED/ČHMÚ. V zájmovém území bylo definováno celkem 2 941 kritických bodů KB A2 a k nim příslušných povodí v kategorii povodí IV. řádu.

Metadata

ID metadatového záznamu:
5c375795-c050-49a0-9137-3e830a000319
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Žabovřeská 250
město:
Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ):
156 27
země:
cze
e-mail:
metadata@vumop.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
22.8.2019
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006