A – Povodí IV. řádu

Mapa zobrazuje hranice povodí IV. řádu a jejich klasifikaci podle rizika znečištění povrchovými zdroji v zájmovém území.
datová sada
https://atlaspvl.vumop.cz/popis/popis_atlaspvl.php
čeština
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 31.05.2018
vektor
Jedná se o veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Vrstva hranic povodí V. řádu vytvořená na podkladu databáze ČHMÚ (propojeno s databází ZABAGED) a původní databáze DIBAVOD (VÚV TGM, v.v.i.) a DMT (Povodí Vltavy, státní podnik). Klasifikace vrstvy na základě rizika znečištění povrchovými zdroji znečištění.
Odpovídající měřítko: 1: 500

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5c375f89-9ba8-472a-9184-3e870a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
23.08.2019

Příbuzné zdroje