Metadata 243

Mapa znečištění ovzduší vztažená na základní územní jednotky (ZÚJ).
Aktualizace metadat: 23.09.2014
Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
Aktualizace metadat: 20.10.2014
Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Aktualizace metadat: 03.02.2015
 25 / 25