Vláhová bilance

Vrstva vláhové bilance vznikla na základě dat ČHMÚ za období 1961-2008, kdy vláhová bilance je členěna do 5 kategorií a je stanovena jako rozdíl průměrné sumy srážek a průměrné sumy potencionální evapotranspirace.
datová sada
:CZ-VUMOP-Vlahova bilance
čeština
Geologicko-vědecké informace
Vnitrozemské vodní plochy
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i):
podzemní voda, zranitelnost půdy
ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie:
hydrogeologie, zranitelnost podzemních vod
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2012
Od 31.12.2012
vektor
Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096. Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.– odd. Hydrologie a ochrana vod
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 210
Role: autor

Kvalita

Použitá data: Data vláhové bilance grid 500 x 500 m - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Odpovídající měřítko: 1:50000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Omezení

použití ostrých dat na základě licenční smlouvy, nahlížení bez omezení, tisk do formátu A4

Informace o metadatovém záznamu

57076081-7f84-4e18-b424-02587f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
30.09.2019
čeština

Příbuzné zdroje