Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Systém evidence kontaminovaných míst
kalendářní datum:
Datum:
datum: 12/12/12016
událost: publication
Abstrakt: Informační systém SEKM je součástí jednotného informačního systému o životním prostředí ČR.
účel vytvoření: Dle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) umožňuje systematickou evidenci informací o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech. Slouží také k evidenci ekologické újmy či jako dílčí datový zdraj pro územně analytické podklady. Důležité informace a dokumenty včetně licenčních ujednání a metodického pokynu naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí, zejména v sekci metodik souvisejících se zátěžemi životního prostředí.
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: půda kontaminovaná
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1751
klíčové slovo: kontaminace
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1752
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: publication
jazyk zdroje: cze
tématická kategorie: environment
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 12.09
zem. délka - východ: 18.86
zem. šířka - jih: 48.55
zem. šířka - sever: 51.06
Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: point
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód: http://www.isotc211.org/2005/gco
Metadata
identifikátor záznamu: 5bbddd39-ed78-44dd-ad43-32e40a000319
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Ministerstvo životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Vršovická 1442/65
město: Praha 10
poštovní kód (PSČ): 100 10
země: cze
e-mail: info@mzp.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://www.mzp.cz/
role: owner
datumové razítko: 10.10.2018