Systém evidence kontaminovaných míst

Informační systém SEKM je součástí jednotného informačního systému o životním prostředí ČR.
datová sada
čeština
Životní prostředí
GEMET - Concepts, version 3.1:
12.09, 48.55, 18.86, 51.06
zveřejnění: 12/12/12016
Dle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) umožňuje systematickou evidenci informací o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech. Slouží také k evidenci ekologické újmy či jako dílčí datový zdraj pro územně analytické podklady. Důležité informace a dokumenty včetně licenčních ujednání a metodického pokynu naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí, zejména v sekci metodik souvisejících se zátěžemi životního prostředí.

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5bbddd39-ed78-44dd-ad43-32e40a000319
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, cze
email: info@mzp.cz
Role: vlastník
10.10.2018
čeština

Příbuzné zdroje