Metadata 161

Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ze dne 3.3.2003.
Aktualizace metadat: 02.07.2018
Map of Average Annual Soil Loss
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Data bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - oceňování zemědělské půdy a pozemků, zúrodňování, ochrana a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při řešení pozemkových úprav.
Aktualizace metadat: 11.10.2016
Mapa celkové hustoty komunikací v ČR vztažené na území okresu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 1 / 17