Metadata 152

Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ze dne 3.3.2003.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 18.01.2018
Map of Average Annual Soil Loss
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 14.11.2016
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 28.01.2015
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 11.03.2014
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Věra Váňová, Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Věra Váňová, Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Věra Váňová, Aktualizace metadat: 19.07.2013
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Kontakt - metadata: Mgr. Věra Váňová, Aktualizace metadat: 19.07.2013
Data bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - oceňování zemědělské půdy a pozemků, zúrodňování, ochrana a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při řešení pozemkových úprav.
Aktualizace metadat: 11.10.2016
Mapa celkové hustoty komunikací v ČR vztažené na území okresu.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 23.09.2014
 1 / 16