Metadata 256

Mapa zobrazuje vodní plochy a toky v zájmovém území.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně B1 – vodní útvar (kategorie řeka a jezero).
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně B2 – povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body prostorové úrovně B3.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje rozvodnice povodí IV. řádu klasifikované na základě zranitelnosti.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje stavby odvodnění vhodné pro návrhy opatření pro snížení podpovrchového plošného znečištění vod.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Mapa zobrazuje vodní útvary vhodné pro návrh opatření, tj. ty, které byly vyhodnoceny jako rizikové.
Aktualizace metadat: 05.06.2019
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Aktualizace metadat: 28.01.2015
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 06.05.2020
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 19.07.2013
 2 / 26