Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
A – Rozvodnice vodních útvarů
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
31.5.2018
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-VUMOP-Rozvodnice
jmenný prostor:
VUMOP
abstrakt:
Mapa zobrazuje rozvodnice vodních útvarů na vybraných podkladech.
účel vytvoření:
Veřejný zdroj.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Žabovřeská 250
město:
Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ):
156 27
země:
cze
e-mail:
data@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.vumop.cz
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
rozvodnice
klíčová slova:
klíčové slovo:
Vodopis
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
06/01/2018
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://www.eionet.europa.eu/gemet/cs/concept/9151
klíčové slovo:
plocha vodní
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 4.1.2
kalendářní datum:
Datum:
datum:
08/16/2018
událost:
revision
klíčová slova:
klíčové slovo:
voda
klíčové slovo:
https://www.eionet.europa.eu/gemet/cs/theme/40/concepts/
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Themes, version 4.1.2
kalendářní datum:
Datum:
datum:
01/16/2018
událost:
revision
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
žádné omezení veřejného přístupu
další omezení:
https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky pro přístup a užití nejsou známy
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
500
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
farming
tematická kategorie:
inlandWaters
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.25
zem. šířka - sever:
51.25
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
https://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-ascii-grid
formát:
ASCII GRID
verze formátu:
1.0
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://geoportal.vumop.cz
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://atlaspvl.vumop.cz/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód:
Conformity_001
jmenný prostor:
INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
název:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
14.3.2007
vysvětlení:
Data nespadají do struktury INSPIRE
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Rozvodnice vodních útvarů vytvořené na podkladu databáze ČHMÚ (propojeno s databází ZABAGED) a původní databáze DIBAVOD (VÚV TGM, v.v.i.) a DMT (Povodí Vltavy, státní podnik).

Metadata

ID metadatového záznamu:
5c813a65-049c-4c83-b900-58270a000319
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Žabovřeská 250
město:
Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ):
156 27
země:
cze
e-mail:
metadata@vumop.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
23.8.2019
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006