Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: A – Transport sedimentů
kalendářní datum:
Datum:
datum: 05/31/2018
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-A_Transport_sedimentu
jmenný prostor: VUMOP
Abstrakt: Mapa zobrazuje transport erozního sedimentu daným kritickým bodem na základě šířky vodního toku.
účel vytvoření: Jedná se o veřejný výstup zakázky.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 500
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: https://www.eionet.europa.eu/gemet/cs/concept/6474
klíčové slovo: zdroj znečištění
klíčové slovo: eroze vodní
klíčové slovo: https://www.eionet.europa.eu/gemet/cs/concept/9168
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 4.1.2
kalendářní datum:
Datum:
datum: 08/16/2018
událost: revision
klíčová slova:
klíčové slovo: https://www.eionet.europa.eu/gemet/cs/theme/40/concepts/
klíčové slovo: voda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Themes, version 4.1.2
kalendářní datum:
Datum:
datum: 01/16/2018
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: Vodopis
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 06/01/2018
událost: publication
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: data@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.vumop.cz
role: custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: asNeeded
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: žádné omezení veřejného přístupu
další omezení: https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: podmínky pro přístup a užití nejsou známy
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: inlandWaters
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.25
zem. šířka - sever: 51.25
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: geoportal.vumop.cz
funkce on-line zdroje: information
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://atlaspvl.vumop.cz/
funkce on-line zdroje: information
distribuční formát:
formát:
formát: https://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-ascii-grid
formát: ASCII GRID
verze formátu: 1.0
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Kumulovaný transport erozního sedimentu daným kritickým bodem kategorizovaný do 5 tříd dle významnosti je na mapě znázorněn rostoucí šířkou linie, která reprezentuje vodní tok. Ten je znázorněn kumulativní hodnotou, která v sobě zahrnuje příspěvky všech výše ležících dílčích povodí.
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 14.3.2007
vysvětlení: Data nespadají do struktury INSPIRE
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: EPSG 5514
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: 0
Metadata
identifikátor záznamu: c346d900-d900-1346-9fef-4745e3f89a4a
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 5.6.2019
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006