Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Stupně erozní ohroženosti pozemků s identifikací na jednotlivé bloky LPIS
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.11.2014
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-2_seop_lpis
Abstrakt: Vrstva obsahuje procentuální zastoupení ploch jednotlivých stupňů erozní ohroženosti na jednotlivé půdní bloky LPIS. Tyto hodnoty byly zjištěny pomocí statistických výpočtů na základě vrstvy 2_seop.
účel vytvoření: Vytvořeno na základě smlouvy o dílo SML 11-4141-0103 v rámci akce „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 5000
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: https://inspire.ec.europa.eu/theme/so
klíčové slovo: Půda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: eroze
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: LPIS (Land Parcel Identification System)
jméno thesauru:
Citace:
název: Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí ČÚZK
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2009
událost: publication
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: VÚMOP, v.v.i. – odd. Půdní služby
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: sowac-gis@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: geoportal.vumop.cz
role: author
zodpovědná strana:
název organizace: VÚMOP, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: info@vumop.cz
role: custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: asNeeded
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: licence
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
další omezení: podmínky nejsou známy
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: farming
tématická kategorie: environment
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 20.11.2014
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Vrstva 2_seop_lpis vznikla z vrstev přípustných hodnot erozního smyvu (Gp), tříd erozní ohroženosti a půdních bloků LPIS aktuálních k 7.10.2014 (Sweco Hydroprojekt a.s.).
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 10.12.2013
vysvětlení: See the referenced specification
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 5514
Metadata
identifikátor záznamu: 546da474-f394-4049-8bda-10907f000001
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Eliška Skokanová
název organizace: VÚMOP, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 218
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: skokanova.eliska@vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 23.1.2015
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006