Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Zemědělské výrobní oblasti
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2014
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-ZVO
Abstrakt: Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
účel vytvoření: Vytvořeno pro projekt IS Restep, který analyzuje obnovitelné zdroje v regionálním měřítku.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 500
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: https://inspire.ec.europa.eu/theme/so
klíčové slovo: Půda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: data@vumop.cz
role: custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: continual
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: licence
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: podmínky nejsou známy
další omezení: https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: farming
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2014
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://restep.vumop.cz
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://restep.vumop.cz/encyklopedie
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/
distribuční formát:
formát:
formát: POSTGIS
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Soustava nových zemědělských výrobních oblastí a podoblastí, která však dosud není schválena jako závazná, člení zemědělsky využívané území České republiky do 5 výrobních oblastí − kukuřičné, řepařské, obilnářské, bramborářské, pícninářské. Tyto oblasti byly zpracovány ÚZEI (Ústavem zemědělské ekonomiky a informací) v roce 1996 na základě výsledků bonitace zemědělských půd ČR (VÚMOP, v.v.i.), jejich ocenění podle vyhlášky MF č. 178/1994 Sb.a vyhlášky MZe ČR č. 215/1995 Sb.
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 10.12.2013
vysvětlení: See the referenced specification
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 5514
Metadata
identifikátor záznamu: 5416e821-0178-42d0-baba-1f887f000001
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 20.1.2015
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006