Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Aplikační pásma
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2011
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-Aplikacni_pasma
Abstrakt: Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
účel vytvoření: Mapový projekt SOWAC GIS. Vytvořeno pro internetové aplikace, vědu a výzkum, státní správu, vzdělávání, evropské projekty, atd.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 5000
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: https://inspire.ec.europa.eu/theme/so
klíčové slovo: Půda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: zemědělství
klíčové slovo: právo > legislativa zemědělská
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: revision
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: data@vumop.cz
role: custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: asNeeded
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: licence
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: ne pro komerční účely
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: farming
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.25
zem. šířka - sever: 51.25
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/
funkce on-line zdroje: information
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 1.0
formát:
formát: ESRI GRID
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Stanovení aplikačních pásem vychází z nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Zemědělská půda v zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) se dělí do tří aplikačních pásem (I., II., III.) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a na základě rizika infiltrace dusičnanů do vody. Půdy ve III. aplikačním pásmu se navíc ještě dělí dle rizika průsaku vody na III.a a III.b.
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 03/14/2007
vysvětlení: Zdroj není INSPIRE.
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 5514
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: 1
typy geoprvků: Aplikační pásma
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název: Základní charakteristiky BPEJ
identifikátor:
Identifikátor:
kód: 7046df00-df00-1046-be0e-4745e3f89a4a
Metadata
identifikátor záznamu: 4d75eded-c4e8-46f8-9ee1-079c7f000001
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 11.3.2014
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006