Trvale zamokřené půdy

Mapa trvale zamokřených půd ČR, mapa velkého měřítka.
datová sada
:CZ-VUMOP-Trvale zamokrené pudy
čeština
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
Volná:
pedosféra > půda > voda v půdě
pedosféra > půda > voda v půdě > vlhkost půdní
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2008, revize: 2014
vektor
Mapový projekt portálu SOWAC GIS. Vytvořeno pro internetové aplikace, vědu a výzkum, státní správu, vzdělávání, evropské projekty, atd.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Mapa periodicky zamokřených půd České republiky vychází z databáze BPEJ.
Odpovídající měřítko: 1:5000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Omezení

licence
licence

Informace o metadatovém záznamu

d2da8900-8900-12da-9a36-4745e3f89a4a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
10.12.2014
čeština

Příbuzné zdroje