Vhodnost a omezení půd pro aplikaci kalů

Rozčlenění zemědělských půd s přiděleným BPEJ kódem bez ohledu na aktuální kulturu zemědělského využití do 5 kategorií dle existence environmentálních limitů a vhodnosti půd pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu. Kategorie jsou vytvořeny od ploch nejméně vhodných (Kategorie 5) po zemědělské plochy s vhodnými půdními vlastnostmi bez dalších limitů omezující vhodnost aplikace.
datová sada
https://kaly.vumop.cz/kaly_index.php?
čeština
Zemědělství
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.2:
kal, kal čistírenský, čistírna vod odpadních
GEMET - Themes, version 4.1.2:
voda
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 31.12.2017
rastr (grid)
Výzkumný cíl daný projektem Technologické agentury České republiky TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Data získaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“, Databáze BPEJ, ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i., Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) AOPK ČR, Databáze AOPK ČR, Digitální model terénu DMT4G, Katastry dle nařízení vlády č. 235/2016 Sb., DIBAVOD VÚV T.G.M.
Odpovídající měřítko: 1:5

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5d1b89d0-91e8-477e-8986-3beb0a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
03.07.2019
čeština

Příbuzné zdroje