B – Navržené vodní útvary

Mapa zobrazuje vodní útvary vhodné pro návrh opatření, tj. ty, které byly vyhodnoceny jako rizikové.
datová sada
VUMOP : CZ-VUMOP-B_Navrzene_vodni_utvary
čeština
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - Concepts, version 4.1.2: GEMET - Themes, version 4.1.2: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 05/31/2018
vektor
Jedná se o veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Polygonová vrstva na podkladu databáze ČHMÚ (propojeno s databází ZABAGED) a původní databází DIBAVOD (VÚV TGM, v.v.i.) a DMT (Povodí Vltavy, státní podnik) zobrazuje vodní útvary vhodné pro návrh opatření, tj. ty, které byly vyhodnoceny jako rizikové na základě monitoringu a zároveň podle analýzy SIPO spadají do stupně rizika 4 a 5.
Odpovídající měřítko: 1: 500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5c9b4b12-4e30-4765-8f80-0ae50a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
05.06.2019

Příbuzné zdroje