B – Kritické body B3

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body prostorové úrovně B3.
datová sada
VUMOP : CZ-VUMOP-B_Kriticke_body_B3
čeština
Zemědělství
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.2: GEMET - Themes, version 4.1.2:
Volná:
kritický bod
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 05/31/2018
vektor
Vytvořeno v rámci řešení projektu „Listy opatření typu A“ jako veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Pro účely řešení projektu přestavují kritické body (KB) místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. V rámci vybraných povodí IV. řádu byly identifikovány kritické body prostorové úrovně 3. Pomocí modelu SWAT byla vygenerována jejich subpovodí. Pro schematizaci vybraných povodí IV. řádu byl využit připravený digitální model reliéfu, na základě kterého byly provedeny navazující geografické analýzy za pomoci nástroje Watershed Delineation geografického informačního systému ArcGIS desktop od firmy ESRI. Pro vykreslení hydrografické sítě předmětných povodí byl použit připravený hydrologicky korektní DMR 4G s velikostí rastru 10x10m. Za pomoci funkce flow direction / flow accumulation bylo získáno přesné hydrografické uspořádání, kdy byly vygenerovány vodní toky vybraných povodí IV. řádu a body KB B3 neboli uzávěrové profily pro jednotlivá subpovodí. Dále byla získána navazující schematizace v podobě vykreslení subpovodí k bodům KB B3.
Odpovídající měřítko: 1: 500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5c8138ee-0458-4bb9-82b4-58250a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
05.06.2019

Příbuzné zdroje