A – Vodní plochy

Mapa zobrazuje vodní plochy a toky v zájmovém území.
datová sada
VUMOP : CZ-VUMOP-A_Vodni_plochy
čeština
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - Concepts, version 4.1.2: GEMET - Themes, version 4.1.2: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 05/31/2018
vektor
Jedná se o veřejný výstup zakázky, vrstva sloužila mj. pro zhodnocení redukce transportovaných erozních splavenin v hydrografické síti. Pro každou nádrž jednotlivě byl určen poměr zachycení vycházející z dlouhodobé průměrné doby zdržení.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Vrstva vodních ploch a toků v zájmovém území vznikla na základě DIBAVOD – základní databáze vodních toků a nádrží (VÚV TGM, v.v.i.) a jeho upravené verze (ČHMÚ).
Odpovídající měřítko: 1: 500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Omezení

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Informace o metadatovém záznamu

5c375ad0-21a4-42f4-9cc0-3e850a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
05.06.2019

Příbuzné zdroje