Syntéza SMZPV

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod (SMZPV) vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev: vrstvy zranitelnosti půdy, vrstvy zranitelnosti horninového prostředí a vrstvy dotace podzemních vod.
datová sada
:CZ-VUMOP-Synteza SMZPV
čeština
Geologicko-vědecké informace
Vnitrozemské vodní plochy
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie:
hydrogeologie, zranitelnost podzemních vod
Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.):
podzemní voda, zranitelnost půdy, hydropedologie
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2012
Od 31.12.2012
vektor
Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096. Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce
VÚMOP, v.v.i. – odd. Hydrologie a ochrana vod
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 210
Role: autor
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno, 627 00, cze
email: info@geotest.cz
Role: autor

Kvalita

Použitá data: Pedologická data na základě BPEJ, hydrogeologická data na základě GEO ČR 50, Hydrogeologické rajonizace 2005 a grafická databáze ÚHÚL – Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL 1999 – 2003, ÚHÚL Brandýs nad Labem).
Odpovídající měřítko: 1:50000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Omezení

použití ostrých dat na základě licenční smlouvy, nahlížení bez omezení, tisk do formátu A4

Informace o metadatovém záznamu

5b07d3fa-4198-4900-92c9-26bc0a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
20.10.2014
čeština

Příbuzné zdroje