Regionalizovaný faktor erozní účinnosti přívalového deště (R faktor)

Mapa regionalizovaného R faktoru pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí pomocí rovnice USLE
datová sada
https://vumop.cz/CZ-00027049-VUMOP-R_faktor
čeština
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2022
rastr (grid)
Mapová vrstva pro hodnocení erozního ohrožení dle vyhlášky 240/2021 Sb. o ochraně zemědělské půdy před erozí. A dále pro výpočty ohroženosti vodní erozí v oblasti státní správy, projekční praxi, vědy a výzkumu.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 00, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: zpracovatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, Praha 412-Komořany, 143 06, cze
tel: +420 244 031 111
email: chmi@chmi.cz
Role: původce
Ministerstvo životního prostředí - Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, cze
tel: +420 267 121 111
email: info@mzp.cz
Role: správce

Kvalita

Zdrojová data: R faktor pro jednotlivé srážkoměrné stanice @ databáze Clidata, DMT @ ArcČR 500 Zpracování: ČHMÚ, VÚMOP,v.v.i. Prostorová intrerpolace staničních dat (R faktoru) metodou nejmenších čtverců z nejbližších 10 stanic, vahou nadmořská výška z DMT. R faktor se uvádí v jednotkách MJ∙ha-1∙cm∙h-1. Literatura: Krása J.: Empirické modely vodní eroze v ČR - nástroje, data, možnosti a rizika výpočtů. Habilitační práce. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. 159 s. Krása J., Dostál T.: Literární rešerše dosavadní problematiky při vymezování faktoru erozního účinku deště pro území ČR, Praha 2012. 56 s. Renard K. G., Foster G. R., Weesies G. A., McCool D. K., Yoder D.C., et al.. Predicting Soil Erosion by Water: a Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equiation (RUSLE). U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 703, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. 1997. 404 stran. ISBN 0-16-048938-5 Wischmeier W. H., Smith D. D.: Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning. Agr.Handbook No.537, US Dept.of Agriculture, Washington, 1978
Min. vzdálenost: 5 m

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

54c8933e-5a48-4b40-bf7d-13707f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 00, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
07.05.2024

Příbuzné zdroje