Transmisivita kolektoru

Hodnocení transmisivity, tedy průtočnosti kolektorů, vyjadřuje rychlost, jak se podzemní voda pohybuje v kolektoru, tedy jak snadno a rychle se případný kontaminant může šířit od zdroje znečištění.
datová sada
:CZ-VUMOP-Transmisivita kolektoru
čeština
Geologicko-vědecké informace
Zemědělství
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie:
hydrogeologie
Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.):
podzemní voda
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2012
Od 31.12.2012
vektor
Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096, Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno, 627 00, cze
tel: 548 125 111, 548 125 308
email: info@geotest.cz
Role: správce
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno, 627 00, cze
email: info@geotest.cz
Role: autor

Kvalita

Stěžejním mapovým podkladem pro stanovení velikosti transmisivity horninového prostředí byly jednotlivé listy edice Hydrogeologické mapy ČR (ČSR) 1:50 000. Dalším důležitým výchozím mapovým podkladem pro sestavení vrstvy transmisivity (průtočnosti) kolektoru byla edice map hydrogeologických poměrů České republiky v měřítku 1:100 000, sestavená řešitelskými organizacemi GEOtest Brno, a.s., Aquatest – Stavební geologie Praha, a.s. a Geofyzika Brno, a.s. v letech 1995 až 1999.
Odpovídající měřítko: 1:50000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Omezení

použití ostrých dat na základě licenční smlouvy, nahlížení bez omezení, tisk do formátu A4

Informace o metadatovém záznamu

54227eba-5b48-432d-8d91-1a047f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
20.10.2014
čeština

Příbuzné zdroje