Bodové hodnocení výnosnosti zemědělské půdy

Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
datová sada
: CZ-VUMOP-bodova_vynosnost
čeština
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2014
2014
vektor
Vytvořeno pro internetové aplikace, vědu a výzkum, státní správu, vzdělávání, evropské projekty, atd.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z integrace dostupných informací o zemědělském území. Výchozí ukazatel je charakteristika jednotlivých BPEJ včetně jejich ekologických a ekonomických informací.
Podkladem bodové metody v navrženém pojetí je výnosovost půd stanovená na základě hrubého ročního rentního efektu (HRRE) pro BPEJ vypočítaného nákladově-výnosovou metodou. Výnosovost půd je vyjádřena bodovou hodnotou v rozsahu 6 - 100 bodů.
Odpovídající měřítko: 1: 5000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Omezení

ne pro komerční účely
licence

Informace o metadatovém záznamu

53fc43ba-c290-45a9-8b2f-0f0c7f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
28.01.2015

Příbuzné zdroje