Třídy ochrany ZPF

Mapa tříd ochrany zemědělské půdy.
datová sada
:CZ-VUMOP-Tridy ochrany
čeština
Zemědělství
GEMET - Concepts, version 3.1:
ochrana prostředí životního > ochrana prostředí životního > ochrana půdy
GEMET - Themes, version 2.4:
půda
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2008, revize: 2016, revize: 2015, revize: 2014
vektor
Vytvořeno pro internetové aplikace, vědu a výzkum, státní správu, vzdělávání, evropské projekty, atd.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované a pozemky, které byly a mají být nadále zemědělsky obhospodařovány, ale dočasně obdělávány nejsou. Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby. V ČR platí v současné době následující legislativní nástroje pro ochranu zemědělské půdy: Zákon ČNR č. 334 z 12. května 1992 o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010 Sb.; vyhláška MŽP č. 13 ze dne 24. ledna 1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a příloha vyhlášky č. 48/2011 Sb. ze dne 22. února 2011, kterou se definují třídy ochrany zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 150/2013 Sb.). Definuje se 5 tříd ochrany na základě zatřídění do BPEJ.
Odpovídající měřítko: 1:5000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Omezení

ne pro komerční účely
Licence

Informace o metadatovém záznamu

3e835610-5610-1e83-bd42-4745e3f89a4a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
28.02.2017
čeština

Příbuzné zdroje