Bonitované půdně ekologické jednotky

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
datová sada
VUMOP : CZ-VUMOP-BPEJ
čeština
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
zveřejnění: 03.04.2017
03.04.2017 - dosud
vektor
Vytvořeno pro internetové aplikace, vědu a výzkum, státní správu, vzdělávání, evropské projekty, atd.
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11A, Praha 3-Žižkov, 130 00, cze
tel: +420 729 922 111
email: epodatelna@spucr.cz
Role: správce
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11A, Praha 3-Žižkov, 130 00, cze
tel: +420 729 922 111
email: epodatelna@spucr.cz
Role: autor

Kvalita

Data BPEJ jsou spravována Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), který je zveřejňuje na svých webových stránkách od 3. 4. 2017. Data jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně, vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit. Vektorová data jsou ke stažení na https://www.spucr.cz/bpej/celostatni-databaze-bpej ve formátu shapefile. Základní charakteristiky odvozené z BPEJ jsou dostupné jako WMS na: https://wms.vumop.cz/ public/zchbpej.php. Data a jejich aktualizace vychází z metodiky: NOVOTNÝ, Ivan, Jan VOPRAVIL, Ladislava KOHOUTOVÁ, et al. Metodika mapování a aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek. 4., přepr. a dopl. vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2013. ISBN 978-80-87361-21-4. Více informací na: https://knihovna.vumop.cz/documents/814.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

01def500-f500-11de-9632-4745e3f89a4a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
06.05.2020

Příbuzné zdroje