Technologie zpracování kalů - stabilizace

Zobrazení čistíren odpadních vod, které využívají technologii stabilizace. Při měřítku 1:100 000 lze dotazem zobrazit konkrétní informace o ČOV: vlastník, provozovatel, počet připojených obyvatel, počet ekvivalentních obyvatel, produkce kalu ve vyšší územní jednotce – obvod obce s rozšířenou působností (dle zdrojových dat CENIA), odhad produkce kalu na ČOV (rozpočtená produkce dle metodiky projektu), typy jednotlivých technologií na podrobnější úroveň.
dataset
https://kaly.vumop.cz/kaly_index.php?
Czech
Farming
Inland waters
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.3:
technologie, technologie konverze odpadů, čistírna vod odpadních
GEMET - Themes, version 4.1.3:
voda
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 2017-12-31
vector
Výzkumný cíl daný projektem Technologické agentury České republiky TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Data získaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“
Equivalent Scale: 1:10000

Constraints

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Metadata about metadata

5d1b863a-9b68-4116-a841-3beb0a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2019-07-03
English

Coupled Resource