A – Transport fosforu

Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem.
dataset
VUMOP : CZ-VUMOP-A_Transport_fosforu
Czech
Farming
Inland waters
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.2:
GEMET - Themes, version 4.1.2:
Free:
erozní fosfor
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 05/31/2018
vector
Veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem je znázorněn kumulativní hodnotou, která v sobě zahrnuje příspěvky všech výše ležících dílčích povodí. Kumulovaný transport erozního fosforu kategorizovaný do 5 tříd dle významnosti je na mapě znázorněn rostoucí tloušťkou linie, reprezentující vodní tok.
Equivalent Scale: 1: 500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Constraints

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Metadata about metadata

5c813c62-3810-4813-b79a-58270a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2019-06-05

Coupled Resource