A – Smyv z pozemků

Mapa zobrazuje průměrnou roční hodnotu smyvu půdy z pozemků v t/ha/rok.
dataset
VUMOP : CZ-VUMOP-A_Smyv
Czech
Farming
GEMET - Themes, version 4.1.2: GEMET - Concepts, version 4.1.2: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 05/31/2018
vector
Jedná se o veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Ztráta půdy z pozemku je na mapách vyznačena průměrnou roční hodnotou (t/ha/rok) pomocí pětistupňové barevné škály pro jednotlivé půdní bloky LPIS.
Equivalent Scale: 1: 500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Constraints

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Metadata about metadata

5c3763d9-c2b8-4f49-b306-3e850a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2019-06-05

Coupled Resource