A – Povodí IV. řádu

Mapa zobrazuje hranice povodí IV. řádu a jejich klasifikaci podle rizika znečištění povrchovými zdroji v zájmovém území.
dataset
https://atlaspvl.vumop.cz/popis/popis_atlaspvl.php
Czech
Inland waters
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 2018-05-31
vector
Jedná se o veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Vrstva hranic povodí V. řádu vytvořená na podkladu databáze ČHMÚ (propojeno s databází ZABAGED) a původní databáze DIBAVOD (VÚV TGM, v.v.i.) a DMT (Povodí Vltavy, státní podnik). Klasifikace vrstvy na základě rizika znečištění povrchovými zdroji znečištění.
Equivalent Scale: 1: 500

Constraints

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Metadata about metadata

5c375f89-9ba8-472a-9184-3e870a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2019-08-23

Coupled Resource