A – Kritické body A1

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar – odpovídají uzávěrovým profilům dílčích povodí (kategorie řeka i jezero).
dataset
https://atlaspvl.vumop.cz/popis/popis_atlaspvl.php
Czech
Farming
Inland waters
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.2: GEMET - Themes, version 4.1.2:
Free:
kritický bod
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 2018-05-31
vector
Vytvořeno v rámci řešení projektu „Listy opatření typu A“ jako veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Pro účely řešení projektu představují kritické body (KB) místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar - odpovídají uzávěrovým profilům dílčích povodí (tak jak jsou vymezeny v databázi DIBAVOD jednotlivým vodním útvarům kategorie řeka i jezero). V zájmovém území bylo definováno celkem 383 kritických bodů KB A1 a k nim příslušných povodí v kategorii vodní útvar.
Equivalent Scale: 1:500

Constraints

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Metadata about metadata

5c373137-9db8-41c0-8493-3e830a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2019-07-11
English

Coupled Resource