Stupně erozní ohroženosti pozemků s identifikací na jednotlivé bloky LPIS

Vrstva obsahuje procentuální zastoupení ploch jednotlivých stupňů erozní ohroženosti na jednotlivé půdní bloky LPIS. Tyto hodnoty byly zjištěny pomocí statistických výpočtů na základě vrstvy 2_seop.
dataset
:CZ-VUMOP-2_seop_lpis
Czech
Environment
Farming
Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí ČÚZK:
LPIS (Land Parcel Identification System)
GEMET - Concepts, version 3.1:
eroze
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2014-11-20
From 2014-11-20
vector
Vytvořeno na základě smlouvy o dílo SML 11-4141-0103 v rámci akce „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“.
VÚMOP, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: info@vumop.cz
Role: custodian
VÚMOP, v.v.i. – odd. Půdní služby
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: sowac-gis@vumop.cz
Role: author

Data Quality

Vrstva 2_seop_lpis vznikla z vrstev přípustných hodnot erozního smyvu (Gp), tříd erozní ohroženosti a půdních bloků LPIS aktuálních k 7.10.2014 (Sweco Hydroprojekt a.s.).
Equivalent Scale: 1:5000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Constraints

licence

Metadata about metadata

546da474-f394-4049-8bda-10907f000001
VÚMOP, v.v.i.
Mgr. Eliška Skokanová
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 218
email: skokanova.eliska@vumop.cz
Role: point of contact
2015-01-23
English

Coupled Resource