Syntéza SMZPV

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod (SMZPV) vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev: vrstvy zranitelnosti půdy, vrstvy zranitelnosti horninového prostředí a vrstvy dotace podzemních vod.
dataset
:CZ-VUMOP-Synteza SMZPV
Czech
Geoscientific information
Farming
Inland waters
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ČSN 75 0110 Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie:
hydrogeologie, zranitelnost podzemních vod
Výkladový terminologický slovník pedologie (VÚMOP, v.v.i.):
podzemní voda, zranitelnost půdy, hydropedologie
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2012-12-31
From 2012-12-31
vector
Vytvořeno v rámci výzkumného projektu NAZV QH 82096. Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: info@vumop.cz
Role: custodian
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno, 627 00, cze
email: info@geotest.cz
Role: author
VÚMOP, v.v.i. – odd. Hydrologie a ochrana vod
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 210
Role: author

Data Quality

Použitá data: Pedologická data na základě BPEJ, hydrogeologická data na základě GEO ČR 50, Hydrogeologické rajonizace 2005 a grafická databáze ÚHÚL – Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL 1999 – 2003, ÚHÚL Brandýs nad Labem).
Equivalent Scale: 1:50000
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Constraints

použití ostrých dat na základě licenční smlouvy, nahlížení bez omezení, tisk do formátu A4

Metadata about metadata

54228c11-de8c-45c0-977a-0ed47f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2014-10-20
English

Coupled Resource