Zemědělské výrobní oblasti

Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
dataset
:CZ-VUMOP-ZVO
Czech
Farming
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2014
From 2014
vector
Vytvořeno pro projekt IS Restep, který analyzuje obnovitelné zdroje v regionálním měřítku.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Soustava nových zemědělských výrobních oblastí a podoblastí, která však dosud není schválena jako závazná, člení zemědělsky využívané území České republiky do 5 výrobních oblastí − kukuřičné, řepařské, obilnářské, bramborářské, pícninářské. Tyto oblasti byly zpracovány ÚZEI (Ústavem zemědělské ekonomiky a informací) v roce 1996 na základě výsledků bonitace zemědělských půd ČR (VÚMOP, v.v.i.), jejich ocenění podle vyhlášky MF č. 178/1994 Sb.a vyhlášky MZe ČR č. 215/1995 Sb.
Equivalent Scale: 1:500
INSPIRE Data Specification on Soil – Guidelines

Constraints

licence

Metadata about metadata

5416e821-0178-42d0-baba-1f887f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2015-01-20
English

Coupled Resource