Aplication xxx

Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
dataset
: CZ-VUMOP-Aplikacni_pasma
Czech
Farming
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 2.4:
zemědělství
právo > legislativa zemědělská
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 2011
vector
Mapový projekt SOWAC GIS. Vytvořeno pro internetové aplikace, vědu a výzkum, státní správu, vzdělávání, evropské projekty, atd.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Stanovení aplikačních pásem vychází z nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Zemědělská půda v zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) se dělí do tří aplikačních pásem (I., II., III.) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a na základě rizika infiltrace dusičnanů do vody. Půdy ve III. aplikačním pásmu se navíc ještě dělí dle rizika průsaku vody na III.a a III.b.
Equivalent Scale: 1: 5000

Constraints

ne pro komerční účely
licence

Metadata about metadata

4d75eded-c4e8-46f8-9ee1-079c7f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2014-03-11

Coupled Resource