Bonitované půdně ekologické jednotky

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
dataset
CZ-VUMOP-BPEJ
Czech
Farming
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Free:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 2008
vector
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Vytvořeno podle vymezení BPEJ (Mašát, K. a kol.: „Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek“, Praha 2002, ISBN 80-238-9095-6.)
Equivalent Scale = 1:5000
INSPIRE Data Specification on – Guidelines

Constraints

licence
licence

Metadata about metadata

01def500-f500-11de-9632-4745e3f89a4a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2014-03-11
English

Coupled Resource