Metadata 152

Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 01.02.2018
Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Kontakt - metadata: Mgr. Eliška Skokanová, Aktualizace metadat: 03.02.2015
 16 / 16