Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2009
událost: creation
Datum:
datum: 1.8.2016
událost: revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-\VUMOP - Average Annual Soil Loss
jmenný prostor: VUMOP
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: https://inspire.ec.europa.eu/theme/so
jméno thesauru:
Citace:
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: data@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.vumop.cz/en
role: principalInvestigator
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
prostor. reprezentace: grid
prostorové rozlišení:
rozlišení:
vzdálenost:
hodnota: 5
jednotky: m
jazyk zdroje: eng
znaková sada: win1250
tématická kategorie: farming
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: Czech republic
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1.8.2016
konec: 1.1.9999
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje: information
distribuční formát:
formát:
formát: ESRI GRID
verze formátu: 1.0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 5514
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: 1
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 14.3.2007
prošlo: 0
Metadata
identifikátor záznamu: 57f7512a-9060-4ad2-876f-0ef47f000001
jazyk metadat: eng
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 14.11.2016
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006