BPEJ_Česká Jablonná

Data bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - oceňování zemědělské půdy a pozemků, zúrodňování, ochrana a využívání zemědělského půdního fondu v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při řešení pozemkových úprav.
datová sada
CZ-VUMOP-BPEJ
čeština
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 2011-01-01, zveřejnění: 2011-01-01
24.02.2012 -
,
24.02.2012
vektor
VÚMOP, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 15627
tel: +420 257 027 111
email: info@sowac-gis.cz
Role: správce

Kvalita

Vytvořeno podle vymezení BPEJ (Mašát, K. a kol.: „Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek“, Praha 2002, ISBN 80-238-9095-6.)
Odpovídající měřítko = 1:5000
INSPIRE Data Specification on – Guidelines

Omezení

Licence
Licence

Informace o metadatovém záznamu

51024b36-4e68-4266-bd28-0bc07f000001
VÚMOP, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 15627
tel: +420 257 027 227
email: vanova.vera@vumop.cz
Role: kontaktní bod
11.10.2016
čeština

Příbuzné zdroje