Bonitované půdně ekologické jednotky - data zplatněná do 1. 2. 2011

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
datová sada
CZ-VUMOP-BPEJ
čeština
Zemědělství
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
vytvoření: 2011-02-01
01.03.2010 - 31.01.2011
vektor
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: správce

Kvalita

Vytvořeno podle vymezení BPEJ (Mašát, K. a kol.: „Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek“, Praha 2002, ISBN 80-238-9095-6.)
Odpovídající měřítko = 1:5000
INSPIRE Data Specification on – Guidelines

Omezení

licence
licence

Informace o metadatovém záznamu

4f0aebe6-1bf4-44c6-bb36-09547f000001
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: kontaktní bod
19.07.2013
čeština

Příbuzné zdroje