Metadata 253

Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Date Stamp: 2015-02-03
Vrstva obsahuje informace o zrnitosti půdy pro orniční vrstvu a podorničí. Rozsah odpovídá zemědělské půdě v době realizace Komplexního průzkumu půd (KPP). Zrnitostní třídy jsou vymezeny na základě obsahu zrnitostní frakce <0,01 dle klasifikace Nováka (P – písčitá, HP – hlinitopísčitá, PH – písčitohlinitá, H – hlinitá, JH – jílovitohlinitá, JV – jílovitá, J – jíl). Polygony obsahují informace o zrnitostních třídách.
Date Stamp: 2021-01-11
Mapa zrnitosti půdy z dat KPP, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2020-09-23
 26 / 26