Metadata 253

Mapa zobrazuje vodní plochy a toky v zájmovém území.
Date Stamp: 2019-06-05
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně B1 – vodní útvar (kategorie řeka a jezero).
Date Stamp: 2019-06-05
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně B2 – povodí IV. řádu.
Date Stamp: 2019-06-05
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body prostorové úrovně B3.
Date Stamp: 2019-06-05
Mapa zobrazuje rozvodnice povodí IV. řádu klasifikované na základě zranitelnosti.
Date Stamp: 2019-06-05
Mapa zobrazuje stavby odvodnění vhodné pro návrhy opatření pro snížení podpovrchového plošného znečištění vod.
Date Stamp: 2019-06-05
Mapa zobrazuje vodní útvary vhodné pro návrh opatření, tj. ty, které byly vyhodnoceny jako rizikové.
Date Stamp: 2019-06-05
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Date Stamp: 2015-01-28
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2020-05-06
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2013-07-19
 2 / 26