Metadata 244

Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
Date Stamp: 2015-01-20
Mapa znečištění ovzduší vztažená na základní územní jednotky (ZÚJ).
Date Stamp: 2014-09-23
Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
Date Stamp: 2014-10-20
Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Date Stamp: 2015-02-03
 25 / 25